Test osobowości zawodowej

 

Szwajcarski Test Zawodów Achtnicha bada strukturę osobowości zawodowej. Wynikiem jest wyłonienie trzech podstawowych potrzeb zawodowych tworzących indywidualną konfigurację. Na tej podstawie można ustalić, w jakich obszarach zawodowych osoba badana najpełniej zrealizuje swój potencjał, gdzie będzie miała motywację do pracy, nauki i rozwoju zawodowego. Test pokazuje także to, co dana osoba odrzuca i jakie są jej podstawowe kompetencje.

W wyniku zrobienia testu młody człowiek otrzymuje wydruk z systemu opisujący jego osobowość zawodową, dane statystyczne dotyczące poszczególnych czynników w strukturze osobowości, interpretację całej konfiguracji czynników, opisy zawodów pasujących do wypracowanego wyniku oraz profile klas lub kierunki studiów, kształcących w kierunku danego obszaru zawodowego.

Cała usługa obejmuje dwa spotkania - na jednym młody człowiek robi test, natomiast na drugim zostają przekazane i omówione wyniki.