CENNIKI
NASZYCH KURSÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

Cogito ergo sum
Myślę więc jestem


.

KURS STANDARDOWY

kursy rozpoczynają się w połowie września, 26 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe

295 zł

*cena regularna za miesiąc

280 zł

*cena dla fanów za miesiąc

 

KURS INTENSYWNY

kursy rozpoczynają się w styczniu, 13 spotkań 1 raz w tygodniu po 2,5 godziny zegarowej

450 zł

*cena regularna za miesiąc

430 zł

*cena dla fanów za miesiąc

 

KURS FERYJNY

kursy trwają 5 dni po 5 godzin zegarowych dziennie

1050 zł

*cena regularna za miesiąc

990 zł

*cena dla fanów za miesiąc

 

KURS STANDARDOWY
POZIOM PODSTAWOWY

(polski, matematyka)

kursy rozpoczynają się w połowie września, 25 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe

345 zł

*cena regularna za miesiąc

315 zł

*cena dla fanów za miesiąc


KURS STANDARDOWY
POZIOM ROZSZERZONY

(polski, matematyka, wos, historia, fizyka, chemia, geografia)

kursy rozpoczynają się w połowie września, 25 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe

375zł

*cena regularna za miesiąc

345 zł

*cena dla fanów za miesiąc


KURS INTENSYWNY
POZIOM PODSTAWOWY

(polski, matematyka)

kursy rozpoczynają się w styczniu, 11 spotkań 1 raz w tygodniu po 2,5 godziny zegarowe

370 zł

*cena regularna za miesiąc

350 zł

*cena dla fanów za miesiąc


KURS INTENSYWNY
POZIOM ROZSZERZONY

(matematyka, polski, WOS, historia, fizyka, chemia, geografia)

kursy rozpoczynają się w styczniu, 11 spotkań 1 raz w tygodniu po 2,5 godziny zegarowe

430 zł

*cena regularna za miesiąc

400 zł

*cena dla fanów za miesiąc


KURS FERYJNY
POZIOM PODSTAWOWY

(polski, matematyka)

kursy trwają 5 dni po 5 godzin zegarowych dziennie

1200 zł

*cena regularna za miesiąc

1100 zł

*cena dla fanów za miesiąc


KURS FERYJNY
POZIOM ROZSZERZONY

(polski, matematyka, WOS, historia, fizyka, chemia, geografia)

kursy trwają 5 dni po 5 godzin zegarowych dziennie

1400 zł

*cena regularna za miesiąc

1300 zł

*cena dla fanów za miesiąc

KURS STANDARDOWY

kursy rozpoczynają się w połowie września, 27 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

270 zł

*cena regularna za miesiąc

240 zł

*cena dla fanów za miesiąc

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

60 minut

95 zł

cena za spotkanie

 

ZAJĘCIA Z 2 OSOBAMI

60 minut

80 zł

cena za spotkanie

 

ZAJĘCIA Z 3-4 OSOBAMI

60 minut

70 zł

cena za spotkanie

 

INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU 8 - KLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

4x425 zł

cena za 14 spotkań po 2,5h

 

INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU 8 - KLASISTY Z MATEMATYKI

4x425 zł

cena za 14 spotkań po 2,5h

 

KURS Z LEKTUR 8 KLASA

14.12 - 11.01
18.01 - 22.02

555 zł

cena za 4 spotkania po 3h

 

KURSY 8 - KLASA FERIE ZIMOWE

31.01 - 04.02
07.02 - 11.02

920 zł

cena za 5 spotkań po 4h

 
*) cena za miesiąc, bez względu na ilość zjazdów w danym miesiącu, kurs ósmoklasisty płatność od października do maja (8 rat), kurs maturalny płatność od października do kwietnia (7 rat)

Przy płatnościach za kursy opłacacie Państwo wszystkie zajęcia niezależnie od uczestnictwa

Opłaty za korepetycje indywidualne i w grupach są płatne najpóźniej w dniu zajęć

  • Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia do rabatu
  • W miarę możliwości zajęcia mogą być przedłużone przez Nauczyciela
  • Nieobecności na zajęciach powinny być zgłaszane minimum w dniu poprzedzającym dzień zajęć, brak powiadomienia skutkuje naliczeniem opłaty tak jakby Dziecko uczestniczyło w zajęciach
  • W przypadku braku powiadomienia o nieobecności na zajęciach prosimy liczyć się z możliwością zagospodarowania terminu przez innego Uczestnika
  • Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze poinformujemy Państwa o tym drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub/oraz sms-em na wskazany nr telefonu, w przypadku notorycznego nieregulowania płatności możemy odmówić Dziecku udziału w zajęciach
  • Do zajęć należy się sumiennie przygotowywać :)