CENNIKI
NASZYCH KURSÓW
W ROKU SZKOLNYM 2022/23

 

Cogito ergo sum
Myślę więc jestem


.

KURS STANDARDOWY

kursy rozpoczynają się w połowie września, 26 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe

310 zł

*cena  8 x 310zł 

 

KURS INTENSYWNY

kursy rozpoczynają się w styczniu, 13 spotkań 1 raz w tygodniu po 2,5 godziny zegarowej

410 zł

*cena  4x 410zł

 

KURS FERYJNY

kursy trwają 5 dni po 4 godzin zegarowych dziennie

1000 zł
*opłata jednorazowa
 

KURS STANDARDOWY
POZIOM PODSTAWOWY

(polski, matematyka)

kursy rozpoczynają się w połowie września, 26 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe

380 zł

*cena 8x380zł


KURS STANDARDOWY
POZIOM ROZSZERZONY

(polski, matematyka, wos, historia, fizyka, chemia, geografia)

kursy rozpoczynają się w połowie września, 25 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe

450zł

*cena 8 x 450zł


KURS INTENSYWNY
POZIOM PODSTAWOWY

(polski, matematyka)

kursy rozpoczynają się w styczniu, 11 spotkań 1 raz w tygodniu po 2,5 godziny zegarowe

410 zł

*cena 4x410zł


KURS INTENSYWNY
POZIOM ROZSZERZONY

(matematyka, polski, WOS, historia, fizyka, chemia, geografia)

kursy rozpoczynają się w styczniu, 11 spotkań 1 raz w tygodniu po 2,5 godziny zegarowe

460 zł

*cena  4x460zł


KURS FERYJNY
POZIOM PODSTAWOWY

(polski, matematyka)

kursy trwają 5 dni po 5 godzin zegarowych dziennie

1450 zł

*opłata jednorazowa


KURS FERYJNY
POZIOM ROZSZERZONY

(polski, matematyka, WOS, historia, fizyka, chemia, geografia)

kursy trwają 5 dni po 5 godzin zegarowych dziennie

1600 zł

*opłata jednorazowa

KURS STANDARDOWY

kursy rozpoczynają się w połowie września, 25 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

270 zł

*cena regularna za miesiąc

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

60 minut

120 zł

cena za spotkanie

 

ZAJĘCIA Z 2 OSOBAMI

60 minut

95 zł

cena za spotkanie

 

ZAJĘCIA Z 3-4 OSOBAMI

60 minut

85 zł

cena za spotkanie

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

60 minut

140 zł

cena za spotkanie

 

ZAJĘCIA Z 2 OSOBAMI

60 minut

95 zł

cena za spotkanie

 

ZAJĘCIA Z 3-4 OSOBAMI

60 minut

85 zł

cena za spotkanie

 

INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU 8 - KLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

4x475 zł

cena za 13 spotkań po 2,5h

 

INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU 8 - KLASISTY Z MATEMATYKI

4x475 zł

cena za 13 spotkań po 2,5h

 

KURS Z LEKTUR 8 KLASA

12.10.2022 - 15.12.2022

 

1000 zł

cena za 10 spotkania po 2h

 


PISZĘ Z GALILEUSZEM

12.10.2022 - 15.12.2022

1000 zł

cena za 10 spotkań po 2h

 

*) cena stała, bez względu na ilość zjazdów w danym miesiącu

Przy płatnościach za kursy opłacacie Państwo wszystkie zajęcia niezależnie od uczestnictwa

Opłaty za korepetycje indywidualne i w grupach są płatne najpóźniej w dniu zajęć

  • Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia do rabatu
  • W miarę możliwości zajęcia mogą być przedłużone przez Nauczyciela
  • Nieobecności na zajęciach indywidualnych powinny być zgłaszane minimum w dniu poprzedzającym dzień zajęć, brak powiadomienia skutkuje naliczeniem opłaty tak jakby Dziecko uczestniczyło w zajęciach
  • W przypadku braku powiadomienia o nieobecności na zajęciach prosimy liczyć się z możliwością zagospodarowania terminu przez innego Uczestnika
  • Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze poinformujemy Państwa o tym drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub/oraz sms-em na wskazany nr telefonu, w przypadku notorycznego nieregulowania płatności możemy odmówić Dziecku udziału w zajęciach
  • Do zajęć należy się sumiennie przygotowywać :)