Kurs efektywnej nauki

 

EFEKTYWNA NAUKA oznacza skuteczne uczenie się przy wykorzystaniu adekwatnych środków, nakładów czasu oraz pracy. Aby poprawić swoje możliwości w tym obszarze, można stosować różne metody wspomagające zapamiętywanie i przyswajanie informacji. Celem kursu jest wykorzystanie poznanych na zajęciach technik do opracowywania konkretnych zagadnień z różnych przedmiotów. Uczniowie wraz z nauczycielem podczas warsztatów poddają obróbce aktualne treści nauczania. Uczestnicy kursu mają szansę na sprawdzenie swoich nowo nabytych umiejętności w praktyce. Naszym celem jest wdrożenie uczniów do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technik uczenia się. Kurs odbywa się w grupie i w parach, przy wykorzystaniu metod warszatowych.

    Czego nauczysz się podczas kursu?

  • tworzenia map myśli, rozpoznawania słów kluczy, piktogramów oraz wielu innych metod skutecznej nauki
  • wykorzystywania technik pamięciowych, które ułatwią zapamiętywanie i skrócą czas nauki
  • rozwoju wyobraźni i kreatywności, a także koncentracji i skupienia
  • szybkiego czytania, które usprawnia mózg i pozwala na szybsze przyswajanie informacji ze zrozumieniem
ZAPISZ SIĘ