Ankieta: Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Prosimy o anonimowe przesłanie wyników z egzaminu ósmoklasisty Państwa dziecka. Bardzo nam to pomoże w doskonaleniu przygotowania młodzieży do tego ważnego sprawdzianu.

    Wynik egzaminu z języka polskiego: %

    Wynik egzaminu z matematyki: %

    Wynik egzaminu z języka obcego: %