DWULETNIE KURSY 7-KLASISTY

 

Cogito ergo sum
Myślę więc jestem


.Język polski


27 spotkań po dwie godziny lekcyjne przez całe dwa lata, podczas których skutecznie przygotujesz się do egzaminu 8 - klasisty


 

Matematyka


Nasz kurs z matematyki obejmujący 27 spotkań po dwie godziny lekcyjne to doskonała okazja, aby w ciągu dwóch lat uzupełnić braki i poszerzyć wiedzę potrzebną na egzaminie 8 – klasisty


 Biologia


W trakcie kursu (27 spotkań po dwie godziny lekcyjne przez dwa lata) przygotowującego uczniów klas 7 do egzaminu 8 – klasisty z biologii, wiedza ucznia zostani usystematyzowana oraz poszerzona min. o przydatne umiejętności


 

Geografia


Nasz dwuletni kurs z geografii obejmujący 27 spotkań po dwie godziny lekcyjne to doskonała okazja, aby każdy 7 - klasista mógł uzupełnić braki i poszerzyć wiedzę potrzebną na egzaminie 8 – klasisty


 Fizyka


W trakcie dwuletniego kursu 7 - klasity przygotowującego do egzaminu 8 – klasisty z fizyki, wiedza ucznia zostanie nie tylko usystematyzowana, ale też uzupełniona o przydatne na egzaminie umiejętności


 

Chemia


Z naszym kursem dla 7 - klasistów, który obejmuje 27 spotkań dwie godziny lekcyjne przez dwa lata, egzamin 8 - klasity z chemii stanie się dla Ciebie łatwiejszy i bardziej przejrzysty. Zdobędziesz, utrwalisz oraz uporządkujesz wiedzę!


 Wiedza o społeczeństwie


Podczas dwuletniego kursu 7 - klasisty (27 spotkań po dwie godziny lekcyjne) wraz z nauczycielem opanujesz wiedzę niezbędną do napisania dobrze egzaminu 8 - klasisty z WOSu.


 

Historia


Podczas dwuletniego kursu 7 - klasisty z historii, nasi nauczyciele skutecznie Cię przygotują oraz opracują z Tobą najważniejsze zagadnienia podane w wymaganiach do egzaminu 8 - klasisty przez Centralną Komisje egzaminacyjn.